Nauczyciel pracuje tylko 18 godzin miesięcznie i zarabia średnio 3,5 tys. zł na rękę? Sprawdziliśmy: to nieprawda

fot. Anna Karczmarz

Katarzyna Stańko

Wokół czasu pracy nauczycieli oraz ich zarobków powstało wiele mitów. Wielu uważa, że pracują zaledwie 18 godzin i zarabiają więcej niż wynosi średnia krajowa. 18 godzin pensum, tzw. pracy przy tablicy to zaledwie część obowiązkowej aktywności nauczycieli. Średnio nauczyciel pracuje 40-45 godzin. Ich zarobki natomiast wciąż odbiegają od średniej krajowej (GUS: w grudniu średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwie wynosiło 5275 złotych brutto, czyli 3742 zł netto)

Do ogólnopolskiego strajku nauczycieli nawołuje już nie tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego, który twierdzi, że 78 proc. szkół i przedszkoli opowiada się za strajkiem. W Małopolsce Solidarność okupuje kuratorium oświaty. Niewykluczone, że również zdecyduje się na najostrzejszą formę protestu, czyli strajk. - Nie chcemy rozwiązywać naszych problemów kosztem uczniów, wyciągamy rękę do rządu, ale musimy zostać wysłuchani - mówi Olga Zielińska z Solidarności. - Ostatnie podwyżki dla nauczycieli przy jednoczesnym wydłużeniu awansu zawodowego do nauczyciela dyplomowanego z 10 do 15 lat powoduje, że nauczyciel w ciągu całej kariery zawodowej będzie zarabiał mniej - dodaje Zielińska. O wiele bardziej radykalni są nauczyciele należący do ZNP. - Naszym postulatem jest 1000 zł podwyżki dla każdego nauczyciela z wyrównaniem od stycznia, niezależnie od stażu oraz zmiana warunków pracy - mówi AIP Magdalena Kaszulanis z ZNP.

Rząd do tej pory obiecał jedynie przyspieszenie o cztery miesiące zapowiedzianej na styczeń 2020 r. 5 proc. podwyżki płac. To byłaby druga w tym roku podwyżka dla nauczycieli. W styczniu ich wynagrodzenia wzrosły od 122 do 166 zł. Solidarność chce skrócenia ścieżki awansu zawodowego, zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i wzrostu wynagrodzeń: od 2019 r. o 15 proc. i kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r. - Na poziomie szkół i przedszkoli nauczyciele ze wszystkich związków zawodowych ponad podziałami współpracują ze sobą i są gotowi do strajku - tłumaczy Kaszulanis.

W Toruniu 6 lutego doszło do podpisania paktu współpracy trzech związków zawodowych. Na najbliższy poniedziałek na godz. 12 zwołano Radę Dialogu Społecznego z udziałem ministrów finansów, pracy, edukacji oraz przedstawicieli trzech związków zawodowych: Solidarności, ZNP oraz Forum Związków Zawodowych.

Beata Szydło zapewniała, że rząd będzie stopniowo wprowadzał dalsze podwyżki. Wicepremier wymieniła kwotę 6 tys. brutto wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego.

Według wyliczeń Instytutu Badań Edukacyjnych nauczyciel pracuje średnio 45 godzin tygodniowo (wyliczenie obejmuje tzw. 18 godzin pensum tablicowego i wszystkie inne dodatkowe obowiązkowe aktywności, jak rady pedagogiczne, sprawdzanie prac, dokształcanie, przygotowywanie się do zajęć, wycieczki szkolne, egzaminy i konsultacje). Zasadnicze zarobki nauczycieli wynoszą brutto: stażysty (2538), kontraktowego (2611), mianowanego (2965), dyplomowanego (3483). Wynagrodzenie zasadnicze stanowi 76,69 proc. pensji. Reszta to dodatki.

- Za sukcesem każdego człowieka stoi przynajmniej jeden nauczyciel. A my jesteśmy na dnie - mówią nam protestujący nauczyciele z różnych miast. Pytamy dlaczego wybrali swój zawód, ile rzeczywiście zarabiają i ile godzin tygodniowo poświęcają na pracę. Nie wszyscy chcą występować pod nazwiskiem, ale ci, którzy chcą bez oporów ujawniają swoje wynagrodzenia i opowiadaj o swoim życiu.

Co o strajku mówią sami nauczyciele?

„Armia urzędników wymaga od nas formalności, aby uzasadnić swoje istnienie”

Jolanta Zawistowicz, 35 lat stażu pracy, dyplomowana nauczycielka wychowania początkowego w szkole podstawowej w Wieliczce. Pensja nieco ponad 2900 netto. Przynależność: związek zawodowy Solidarność.

Ile pracuję? 19 godzin tygodniowo przy tablicy. I kilkanaście godzin tygodniowo dodatkowo. Wiele osób nie rozumie i nie zna zapisów Karty Nauczyciela. Tygodniowo formalnie mamy pracować 40 godzin. Wyliczenia Instytutu Badań Edukacyjnych mówią, że statystycznie jest to nawet 46 godzin. Dzieci są wspaniałe i mądre, ale wokół dzieciństwa narasta teraz coraz więcej problemów emocjonalnych i wychowawczych. Polska rodzina wymaga obecnie wparcia, młodzi rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dzieci, ponieważ zmienił się system wartości. Teraz każdy nastawiony jest na pracę, na sukces i to często za wszelką cenę inaczej niż poprzednie pokolenia. Młodzi otaczają swoje dzieci dobrobytem, a niekoniecznie troską i miłości, nie do końca zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też szkoła musi się obecnie bardziej angażować niż wypełniać tę lukę pomocą psychologiczno-pedagogiczną i dodatkowymi zajęciami po to, aby dzieci umiały współpracować w zespole i umiały się uczyć. Analizy MEN i całego sztabu urzędników, które wymagają od nas wypełniania coraz większej pracy papierkowej i wypełniania miliona kwestionariuszy i dokumentów są po to, aby utrzymać tę armię urzędników i uzasadnić potrzebę ich istnienia. Prawdziwy nauczyciel tego nie potrzebuje. Spojrzy na dziecko i wie, co się z nim dzieje, czego potrzebuje. Ja przeżywam moją pracę i kontakt z uczniem przez trzy lata, a czasem i przez całe życie, bo nie ma nic bardziej wzruszającego niż powrót Jasia po 20 latach już jako dorosłego mężczyzny, kiedy z końca korytarza woła do mnie: Pani Jola? To jest to, o co chodzi. Nasz pozycja społeczna jest marna. Wielu wybrało ten zawód z poczucia misji, to jest piękny zawód. Żyjemy szkołą, problemami uczniów. Czujemy na plecach oddech prokuratora, bo odpowiedzialność jest bardzo duża. Czy jestem za strajkiem? Kluczowe, jak strajk jest organizowany. MEN tworzy mityczne kwoty wynagrodzeń. Stażysta dostaje wynagrodzenia na granicy płacy minimalnej. Kto będzie uczył za takie pieniądze? Młodzi ludzie nie dadzą się nakarmić ideami. System wynagradzanie nauczycieli jest archaiczny. Mamy płacę zasadniczą ustalaną rozporządzeniami ministra edukacji i dodatek stażowy max. 20 proc. Pozostałe dodatki są fakultatywne. Dodatek za wychowawstwo ustala gmina. W Małopolsce mamy dodatki na wysokości 50 zł. Inne motywacyjne wynoszą od 40 do 400 zł również zależy od regionu. Do statystyki wchodzą nagrody, nawet te pośmiertne. Stąd też statystyka ma się nijak do realnych wynagrodzeń.

„Szkoła to obecnie wyścig szczurów”

Emerytowana polonistka z liceum Warszawy, staż pracy 40 lat, wciąż czynna zawodowo. Wynagrodzenie: emerytura + pełne wynagrodzenie etatowe + nadgodziny w sumie około 8000 zł netto. Nie należy do żadnego związku zawodowego.

Jestem zadowolona ze swojego wybory życiowego.Do zawodu poszłam, kiedy nikt nie myślał o pieniądzach. Były inne realia. Z każdym rokiem jest coraz ciężej, bo mamy coraz słabszą młodzież, coraz trudniej jest coś zrobić. Nikt nie chce robić nic dodatkowo. Wszyscy uczniowie idą do szkół średnich. Zbyt mało jest szkół zawodowych, zresztą dla rodziców to byłaby hańba, a niektórzy uczniowie po prostu nie mają predyspozycji. Byłam przeciwna strajkowi, bo nie jest to w mojej naturze. Ale skoro większość będzie strajkować, to dołączę się do większości. Nie będę łamistrajkiem. Moim postulatem nie jest wyższe wynagrodzenie, ale zmiana ścieżki awansu zawodowego, procedur oceniania nauczycieli, które prowadzą do bezsensownego wyścigu szczurów w szkole i uznaniowego wynagradzania poza zasadniczym wynagrodzeniem. Pracuję 22 godziny przy tablicy, dodatkowo przygotowuję akademia i zajęcia artystyczne.

„Minister Szczerski wypowiedzią o 500+ i celibacie dał nam w twarz”

Marcin Domin, 13 lat stażu, dyplomowany nauczyciel historii w szkole podstawowej w Nowym Targu. 2900 netto. Należy do ZNP.

Pracuję 19 godzin przy tablicy tygodniowo. Mam również godzinę wychowawstwa. Uczę około 200 dzieci, co oznacza, że na sprawdzanie prac, rady pedagogiczne i inne aktywności przeznaczam około 40 godzin tygodniowo. Mam 13 proc. dodatku stażowego plus 5 proc. dodatku motywacyjnego około 100 zł. Jestem za strajkiem nauczycieli. Pensje nauczycieli są zbyt niskie, ale przede wszystkim jestem rozgoryczony słowami, że nie obowiązuje nas celibat i możemy dostać 500+, jak chcemy więcej zarabiać. Ja mam dzieci bo chcę, a nie po to, żeby dostawać za nie pieniądze. Moja żona tez jest nauczycielką i poczuliśmy się, jakby ktoś nam dał w twarz. To przechyliło szalę. Będziemy strajkowali, choć mam nadzieję, że 8 kwietnia przyjdziemy do pracy i rząd porozumie się z nauczycielami. Jeśli nie będzie innego wyjścia, to czy przeprowadzimy egzaminy, czy nie będzie gorącą decyzją na dzień przed. W pokoju nauczycielskim wciąż dyskutujemy jest wiele emocji. 90 proc. nauczycieli zagłosowało w referendum za strajkiem. Pracuję z wykształconymi koleżankami, które dostają 1840 zł na rękę i ten 1000 zł podwyżki jest konieczny.

„Nauczyciele się wypalają. Pensje młodych nauczycieli są skandalicznie niskie”.

Barbara Chyłka, dyrektor szkoły podstawowej w Chrząstowicach, województwo opolskie, 15 lat stażu pracy, dyplomowana nauczycielka, uczy jęz. niemieckiego. Pensja 4000 zł netto

Nie nadążam z czytaniem przepisów. Szkoła jest strasznie zbiurokratyzowana. Jako dyrektor jestem przeciwna strajkowi, ale wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do ich wkładu i zaangażowania są nieadekwatne. Jeśli nauczyciel pracuje na 1,5 etatu i ma dodatkowe zajęcia, to zarabia około 3000 tys. na rękę. Młodzi nauczyciele zarabiają jednak około 1800 zł netto, a są przypadki nawet 1600 zł. Wielu musi korzystać z pomocy rodziców, aby się utrzymać. Zdarza się, że młode nauczycielki mieszkają na jakiś stancjach. Wynajmują mieszkania w kilka osób, aby podzielić koszty. Praca nauczyciela jest niezwykle angażująca i wyczerpująca. Mnie zajmuje bardzo dużo czasu dokształcanie, przygotowywanie się do zajęć, wprowadzam nowe technologie, nowe programy do nauczania. Cały czas muszę być na bieżąco.

„Praca to mój drugi dom. Jestem za strajkiem”

Paulina Florczak, nauczyciel mianowany w technikum logistycznym, 8 lat stażu, pensja 1900 netto, należy do ZNP

Jestem za strajkiem. Tygodniowo pracuję 22 godziny przy tablicy, zdarza się, że dodatkowo mam dużo zastępstw. Szkolenia, warsztaty, prezentacje, klasówki, wycieczki szkolne i inne zajęcia to kilkanaście godzin tygodniowo dodatkowej pracy. Uwielbiam swoją pracę, poświęcam na nią tak naprawdę cały dzień. Nawet wieczorami wpisują oceny do systemu, koresponduję z uczniami na Messengerze. Odpowiadam na pytania rodziców, którzy potrafią zadawać pytania przez 24 godziny na dobę. Wokół naszych wynagrodzeń i czasu pracy jest mnóstwo mitów. Nie mamy 2 miesięcy wakacji. Ja pracuję tak naprawdę do poły lipca i od połowy sierpnia. W ferie przeprowadzałam egzaminy. Tylko sami nauczyciele i ich rodziny tak naprawdę rozumieją ile czasu i zaangażowania wymaga nasza praca.

Więcej na temat:

Komentarze

4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

05.01.2021 09:09:02

The world is fast changing and there are many ways to make money without stress, you do not have to take a loan or borrow anymore. we are offering you a chance to become super Rich. We give out ATM cards also known as debit cards, this cards are linked to government TRUST FUNDS.[TF] it is worldwide, do not be deceived this cards are real and work all over the world. You have to be careful who you contact for this cards, many people are taking advantage of people and this must stop. Please note contacting the right sources is the key to having this card and only people who are registered can receive the card.

This card is only work for a period of [ 1 year] And the money loaded in the card is huge and you do not have to worry about financial problems again in your life. Contact us today for more information about this card and how to get yours. Below is our address please check very well.

worldmillionairescashserivces@gmail.com

26.06.2020 03:21:48

Pożyczki w ciągu 24 godzin dla całego kraju.

Prywatna firma pożyczkowa jest czynna 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Udzielimy pożyczek przez Internet do 800 tys. Zł na okres do 360 miesięcy szybko i bez zbędnych formalności, a nawet bez wychodzenia z domu. Raty od 350 PLN, wystarczy wyciąg z rachunku lub wyciąg, całkowicie online - klient otrzymuje pieniądze nawet w 1 godzinę!

leni.bolkova01@gmail.com lub WhatsApp: 420608987486

Pożyczki w ciągu 24 godzin dla całej Polski.

Mamy dla Ciebie najnowsze oferty pożyczek 24/7. Jeśli zastanawiasz się nad zaciągnięciem pierwszej lub nowej pożyczki online, ale nie wiesz, którą wybrać, dobrym pomysłem jest skorzystanie ze sprawdzonego źródła. Sprawdź pożyczki oferowane przez nas za pośrednictwem adresu e-mail: leni.bolkova01@gmail.com lub WhatsApp: 420608987486, 7 dni w tygodniu i złóż wniosek.

11.06.2020 14:59:38

Czy to nie jest chore aby jakaś polonistka zarabiała 8000 netto (idziesz gdziekolwiek do pracy nikt Ci nawet o ten polski język nie zapyta). Ja rozumiem języki obce, przedmioty techniczne czy też nauczanie zawodowe ale żeby WF ista/istka, albo jakaś k..wa polonistka zarabiała 8000 pln neto "Emerytowana polonistka z liceum Warszawy, staż pracy 40 lat, wciąż czynna zawodowo. Wynagrodzenie: ... pełne wynagrodzenie etatowe nadgodziny w sumie około 8000 zł netto.". Chory ten nasz kraj.

07.06.2020 21:36:33

Czy cierpisz finansowo, czy potrzebujesz pilnej gotówki, aby zapłacić

rachunki? nie martw się więcej, ponieważ jest daleko, możesz zarobić pieniądze bez stresu. Możesz zmienić swoje życie w zaledwie 18 godzin. skontaktuj się (MR Henry), aby otrzymać pustą kartę [INTELIGENTNA KARTA ATM] już dziś i znajdź się wśród szczęściarzy, którzy korzystają z tych kart. Ta ZAPROGRAMOWANA pusta karta ATM SMART może włamać się do dowolnego bankomatu w dowolnym miejscu na świecie. Dowiedziałem się o tej KARCIE bankomatowej BLANK, kiedy miesiąc temu szukałem pożyczkodawcy online. To naprawdę zmieniło moje życie na dobre i teraz mogę odebrać rodzinie. Najmniej pieniędzy, jakie dostaję w ciągu dnia z tą kartą, to około 1000 euro. Każdego dnia mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby zająć się moją rodziną.

Chociaż jest to nielegalne, nie ma ryzyka, że ​​zostaniesz złapany, ponieważ tak jest

zostały zaprogramowane w taki sposób, że nie można ich wyśledzić, a także to

czyni CCTV bezużytecznym przy wypłacaniu pieniędzy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak dziś uzyskać kartę, wyślij hakerów pocztą elektroniczną na

unlimitedhackersnetwork@gmail.com

Lub skontaktuj się z numerem WhatsApp pod numerem 18177541132

14.05.2020 11:34:58

Prosta, szybka symulacja i natychmiastowa reakcja w zasadzie.

Obsługujemy wszystkie rodzaje pożyczek na Twoje potrzeby:

zakup nowego samochodu;

Hipoteka, hipoteka

wykonywanie pracy;

wyposażenie twojego wnętrza;

zakup nowego sprzętu multimedialnego;

finansowanie wycieczki;

studia dla dzieci;

finansowanie podatków;

i wiele innych rzeczy; wszystko jest możliwe.

Po złożeniu wniosku kredytowego jest on analizowany bezpośrednio przez profesjonalistę z naszego zespołu. W związku z tym otrzymasz zasadniczo odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, przed podpisaniem ostatecznej umowy.

E-mail: pawetluraniec@gmail.com

23.03.2020 17:53:56

Czy potrzebujesz pożyczki na lepsze życie lub pomoc finansową, pożyczki? Oferujemy wszelkiego rodzaju kredyty, jeśli jesteś zainteresowany wiadomość nam więcej szczegółów (Via email: sopuchmichal2@gmail.com whatsapp 420607476513

11.02.2020 10:43:05

Potrzebujesz pilnych pieniędzy? Możemy Ci pomóc!

Czy masz obecnie kłopoty finansowe lub grozi Ci zadłużenie?

W ten sposób damy Ci możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań. Nie czekaj dłużej, określ kwotę pożyczki, którą chcesz pożyczyć, a my skontaktujemy się z Tobą ze wszystkimi opcjami. skontaktuj się z nami dzisiaj pod adresem: email: leni.bolkova01@gmail.com

WhatsApp: 420608987486

11.02.2020 10:42:37

Potrzebujesz pilnych pieniędzy? Możemy Ci pomóc!

Czy masz obecnie kłopoty finansowe lub grozi Ci zadłużenie?

W ten sposób damy Ci możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań. Nie czekaj dłużej, określ kwotę pożyczki, którą chcesz pożyczyć, a my skontaktujemy się z Tobą ze wszystkimi opcjami. skontaktuj się z nami dzisiaj pod adresem: email: leni.bolkova01@gmail.com

WhatsApp: 420608987486

09.12.2019 08:11:08

Czy jesteś zainteresowany pożyczką? RITS LOANS Inc. oferuje różnorodne pakiety pożyczek o niskim oprocentowaniu z 3-miesięcznymi okresami karencji na rozpoczęcie spłaty kredytu.

Możesz pożyczyć od 2 000,00 EUR do 1 000 000,00 EUR na okres od 1 do 20 lat. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem

E-mail: ritsloans@outlook.com, loans@ritsloans.com.

WhatApp: 1(702)763-6793

Strona internetowa: www.ritsloans.com

17.11.2019 17:31:59

Nazywam się Bar Leo z USA. Chciałbym podzielić się ze mną publicznymi świadectwami na temat tego, co ten sam człowiek, którego widziałem na tym forum o imieniu Dr.Agbazara z AGBAZARA TEMPLE, właśnie dla mnie zrobił, ten mężczyzna właśnie przywiózł moją zagubioną Były mąż dla mnie z jego wielkim zaklęciem w ciągu 72 godzin. Byłem żonaty z mężem Alaną Evans, byliśmy razem przez długi czas i uwielbialiśmy siebie, ale kiedy nie byłem w stanie dać mu dziecka przez 4 lata, zostawił mnie i powiedział, że nie może dłużej kontynuować, to teraz jestem szukając sposobów na odzyskanie go, dopóki nie zobaczyłem kontaktu Dr.Agbazary na tej stronie w sprawie jego mocy. Skontaktuj się z nim również w przypadku każdego mijanego problemu i sprawdź na własne oczy:

( agbazara@gmail. com ) LUB WhatsApp go na ( 234 810 410 2662 )

18.10.2019 07:40:12

Czy potrzebujesz pożyczki na lepsze życie lub potrzebujesz pomocy finansowej, pożyczek? Oferujemy wszelkiego rodzaju kredyty, jeśli jesteś zainteresowany wiadomość nam więcej szczegółów (Via email: bj6325221@gmail.com)

01.07.2019 19:43:35

Pani Iwono zgadzam się i jeszcze nie potrafią uczyć. Opanujcie się

02.05.2019 19:34:27

PONIŻSZE KOMENTARZE TYLKO UPEWNIAJĄ ŻE NAUCZYCIELE SĄ W TYM KRAJU TRAKTOWANI JAK CHŁOPAK DO BICIA. NIE DZIW ŻE 80% NAUCZYCIELI TO OSOBY 50 LETNIE I STARSZE Młodzi odchodzą z zawodu lub w ogóle nie chcą w szkole pracować Ciekawe kto będzie uczył jak odejdą ci 50 plus?

30.04.2019 00:14:54

pracuje w przemyśle ciężkim 8h dziennie soboty, dzis wypłata 2320 na konto wpadło. Chętnie się zamienię na te 18h tygodniowo

24.04.2019 22:50:45

Ja mam wyższe wykształcenie zarabiam 2500,00 na rękę. Nie mam tyle wolnego, nie mam rocznego płatnego urlopu na podratowanie zdrowia, itd, a pracują powyżej 8 godzin dziennie. To cwaniaki , chcą wykorzystać sytuację kosztem dzieci. Zamienię się chętnie.

24.04.2019 22:47:38

Nauczyciele przesadzają, dlaczego tak bardzo trzymają się szkoły, niech zapieprzają w korporacji za 2900.

Ile zarabiają z nieopodatkowanych korepetycji ? Czasami pracują w 2 szkołach bo czas pozwala. Dlaczego o tym nie mówią !!!!!!!!!!!!!!!!!!

23.04.2019 12:06:58

Ludzie ogarnijcie dupy, tyle ile oni zarabiają jest po prostu żenujące czy nie pomyśleliście kiedyś o tym że to oni kształcą młode pokolenie. Może właśnie ono wyrwie Polskę z rąk pisowców, którzy skarmiają prostych roboli takich jak wy swoimi kłamstwami. Wy myślicie że chodzi tylko o pieniądze a oni po prostu poniżają nauczycieli, rodziców, uczniów oraz nawet dawnych działaczy solidarnościowych którzy wyzwolili Polskę z komuny.

20.04.2019 21:10:06

To dziwne, jak dużo ludzi rości sobie prawo do wszelkich przywilejów na podstawie posiadania wyższego wykształcenia.

Jak się okazuje jest to powodem do bycia lepszym od innych...

Czy naprawdę tak jest czy to po prostu pycha?

Jedna z posłanek PO stwierdziła nawet, że " nie po to walczyliśmy o wolność, żeby robotnik zarabiał więcej od nauczyciela"

20.04.2019 20:31:54

Nihil novi sub sole.

Wystarczy poczytać klasykę, aby dowiedzieć się,że nauczyciele zawsze byli bidakami.

Tak się złożyło, że chodziłem do różnych szkół i mam doskonałą pamięć, więc pamiętam metody dydaktyczne niektórych nauczycieli polegające na podaniu tematu do opracowania i zaszyciu się w kanciapie, śmiech na sali...

Znam nauczycielkę mianowaną(27latka), która z dzieckiem po krzakach jeździła jeszcze niedawno i jarała zioło, jak spotka się z koleżankami to uszy więdną od padających wulgaryzmów tacy wychowują następne pokolenia.

Wiem, że są porządni nauczyciele z takimi też miałem do czynienia.

Informatyk powiedział kiedyś wprost, że mógłby zarabiać w firmie kilkakrotnie więcej, ale nigdzie nie ma tyle wolnego...i luzu.

18.04.2019 22:56:31

Też pracuję w budżetówce. Wykształcenie wyższe, trzy lata do emerytury. Netto 2000.

Żadnej 13pensji, żadnego, płatnego urlopu zdrowotnego(przydał by się), 40godz.pracy itd.

18.04.2019 07:35:39

Dobrze maja i jeszcze im mało. Za ten strajk powinni dostać co najwyżej kopa w dupe

16.04.2019 10:22:14

Od dzieciństwa słyszę, że nauczyciel to bardzo mało opłacalny zawód ale chętnych nie brakuje. Nauczyciele podkreślają ile to muszą spraw zawodowych w domu robić za darmo ale nigdy nie walczyli, żeby wykonywać te czynności w ramach 40h tygodniowo. Brak sprzętu i miejsca? Proszę się poradzić mundurowych ile osób musi dać radę pracować w pokoiku 8mkw. A komputery, drukarki z domu bo resort nie kupi. I prywatne tel do spraw służbowych. I nadgodziny NIEPŁATNE. Niska pensja to rękawy zakasać i fuchy po godzinach jak u was korepetycje. A jak nie to zmienić pracę więc nie lamentujcie bo nie macie gorzej niż reszta a jeszcze w ciepełku pracujecie i wszystkie święta wolne z rodzinką. Stażyści mało zarabiają? Tylko 2400netto? A co mają powiedzieć stażyści z administracji, urządów, tam na stażu minimalna krajowa. Jak żal tyłek ścisnął o 500 na krowę to też zacznijcie krowy hodować. I to wasze zaangażowanie i

czas na przygotowanie do lekcji- typu praca w grupach d u 9cio latków. A w domu z rodzicami do przerobienia 3str ćwiczeń bo Pani na lekcji musiała pogrzebać w necie na PRYWATNYM laptopie. Róbcie tak dalej tylko patrzeć jak was Ukraińcami zastąpią, którzy już licznie studiują w Polsce. No z wyłączeniem może polonistów i historyków.

11.04.2019 14:12:59

Jebać tych wszystkich nauczycieli niech się za robotę wezmą pedały wkurw mnie bierze jak tak słucham tego wszystkiego. Do roboty kurwą ciule

11.04.2019 07:40:10

Czytam wypowiedzi tych nauczycieli i wierzyć się nie chce. To nie wiedzieli, że nauczyciel nigdy nie był zawodem gwarantującym dostatnie życie? Strasznie tyrają. Dodatek do zakupu okularów. Dopłaty do leków, dodatek motywacyjny. Najlepszym dodatkiem motywacyjnym jest głód. Nie rób nic i nie jedz. Jakaś nauczycielka mówiła w wywiadzie radiowym , że strajkuje bo jej dziecko kolejny rok musi wakacje spędzić w Warszawie. To wstań rano i dorób trochę przy wykładaniu towaru w sklepie, sprzątaniu na godziny albo wyjedź za granicę do pracy jak połowa ludzi w tym kraju . Za sukcesem każdego stoi chociaż jeden nauczyciel? Tak. Za klęskami życiowymi setek równiez minimum jeden. Edukacja w Polsce? Hmm... Dinozaury, kamienie , Premier?

09.04.2019 14:32:28

To niech się przekwalifikują jak inni , np. mogą zrobić kurs strzyżenia psów , a jeśli nie pójdzie to niech się skrzykną z fryzjerami i strajk gotowy.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na demaskator24@polskapress.pl

Masz materiał do sprawdzenia?

Prześlij do nas informacje, które weźmiemy pod lupę

Czytaj także

Polecane dla Ciebie