Użycie hasła "polskie obozy koncentracyjne" spadło o 19 proc. Jak MSZ to policzył? Rozmowa Demaskator24

- Opowieść o Polsce zagranicą jest niesprawiedliwa. Mamy dużo do zrobienia. W relacjach z Niemcami jesteśmy gotowi w sposób udokumentowany postawić kwestię reparacji na agendzie naszych relacji, ponieważ temat reparacji jest z punktu widzenia Polski niezałatwiony i bolesny, nierozstrzygnięty – mówi nam wiceminister spraw zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk wskazując, w jaki sposób Polska będzie odbudowywać swoją reputację zagranicą.
1/1

 fot. marek zakrzewski

Najnowsze wiadomości